Veelgestelde vragen  


Wat is De Pro Bono Club?

Stichting De Pro Bono Club houdt zich bezig met het leggen van contact tussen maatschappelijke organisaties die juridische hulp zoeken en de bij De Pro Bono Club aangesloten advocaten, notarissen en (fiscaal) juristen.  

Maatschappelijke organisaties nemen, net als bedrijven deel aan het rechtsverkeer. Zij hebben te maken met wetten en regels, gaan overeenkomsten met derden aan en raken soms verwikkeld in juridische conflicten. Zij hebben dan soms juridische hulp nodig. Budgetten laten echter vaak niet toe dat de organisatie daarvoor betaalt of daarvoor het volle pond betaalt. Anders dan natuurlijke personen hebben organisaties geen recht op (gratis) rechtsbijstand. De Pro Bono Club wil voorkomen dat maatschappelijke organisaties in de financiële problemen komen of hun doelstelling niet (meer of niet volledig) kunnen behalen door (plotselinge) hoge juridische kosten. Er zijn veel juridische dienstverleners die hun kennis en ervaring graag om niet (of tegen kostprijs) willen inzetten voor goede doelen en andere organisaties die een nuttige functie vervullen in de maatschappij. Deze partijen brengt de Pro Bono Club bij elkaar.

Wie zitten er in De Pro Bono Club? 

Advocaten, notarissen en andere fiscale en juridische dienstverleners die graag 'hun steentje willen bijdragen' aan een betere wereld. 

Voor wie werkt De Pro Bono Club? 

Voor alle maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk. Met andere woorden: of het nu gaat om een organisatie die armoede bestrijdt, een muziek- of sportvereniging of een buurtcomité: iedere organisatie met een maatschappelijk doel voor ogen en zonder winstoogmerk is welkom. De Pro Bono Club behoudt zich wel volledig het recht voor om haar diensten te weigeren indien zij zich niet kan vinden in de doelstellingen of handelswijze van de hulp zoekende organisatie en daarbij betrokken personen.

Zijn de werkzaamheden van De Pro Bono Club gratis? 

Ja, volledig. Wel dient men te beseffen dat De Pro Bono Club niet meer doet dan zich inspannen een ‘match’ te maken tussen een maatschappelijke organisatie en een juridische dienstverlener die in beginsel bereid is aan die organisatie om niet (of tegen een sterk gereduceerd tarief) diensten te verlenen. Met andere woorden: het kan zo zijn dat uiteindelijk voor bepaalde kosten of diensten betaald moet worden. Dit hangt af van de afspraken die tussen die partijen (maatschappelijke organisatie en juridische dienstverlener) worden gemaakt. Hierbij kunnen de aard van de zaak, de van de juridisch dienstverlener gevraagde inspanning of andere aspecten een rol spelen. Uitgangspunt blijft echter wel dat iedere juridische dienstverlener bereid is om zich - binnen redelijke grenzen – om niet in te zetten voor een maatschappelijke organisatie.

Is De Pro Bono Club mijn juridisch adviseur? 

Neen. De Pro Bono Club probeert u slechts in contact te brengen met een juridisch adviseur die bij uw organisatie en de door u geschetste problematiek past. Indien beide partijen (maatschappelijke organisatie en juridisch dienstverlener) daartoe bereid zijn, maken zij samen afspraken en gaan zij een zelfstandig contractuele relatie aan waarbij De Pro Bono Club geen partij is. 

N.b. Het beeld op deze website dat verwijst naar maatschappelijke organisaties is genomen door Karijn Kakebeeke Fotografie. De personen op de foto's houden geen verband met de activiteiten van De stichting Pro Bono Club. 

De Pro Bono Club

Contact

In contact met ons

Contact met ons gaat het snelst via de e-mail op info@probonoclub.nl. Meestal reageren we binnen 2 werkdagen, maar we kunnen geen garantie geven.