Hoe het werkt


Maatschappelijke organisaties die juridische bijstand nodig hebben, kunnen hun probleem of adviesvraag indienen via het aanmeldformulier op onze website. De bij De Pro Bono Club aangesloten juridische dienstverleners doen – in zaken waarin door De Pro Bono Club het contact is gelegd - hun werkzaamheden in beginsel pro bono. Het kan echter dat de aard van de zaak of de te verrichten werkzaamheden een andere afspraak rechtvaardigen. In deze situaties is het de verantwoordelijkheid van de maatschappelijke organisaties en juridische dienstverleners daar separaat afspraken over te maken.

Voorwaarden Pro Bono Club

  • Je bent een maatschappelijke organisatie, zoals een stichting, vereniging, club, comité of andere organisatie zonder winstoogmerk.
  • De doelstelling en handelswijze van de organisatie is niet beledigend, discriminatoir of anderszins in strijd zijn met de doelstellingen van de Pro Bono Club.

Kenmerken Pro Bono Club

  • 100+ aangesloten juristen, advocaten, fiscalisten en notarissen van kwaliteitskantoren
  • Aangesloten juridische dienstverleners verrichten hun werkzaamheden via De Pro Bono Club in principe kosteloos.